Popularne produkty inwestycyjne

Instytucje finansowe w Polsce proponują potencjalnym klientom szereg możliwości do inwestowania pieniędzy. Jednak jedynie kilka z nich utrzymuje wysoki poziom popularności. W poniższym artykule przedstawię najpopularniejsze metody inwestycyjne występujące obecnie w naszym kraju. Postaram się również krótko je scharakteryzować i wymienić najważniejsze cechy każdej oferty.

Obligacje skarbowe – obligacje emitowane przez Skarb Państwa to najstarsza forma oszczędzania własnych pieniędzy, która występuje w naszym kraju. Główną zaletą tych instrumentów jest niewątpliwie ogromne bezpieczeństwo inwestycji. Obligacje detaliczne są jednak stosunkowo nisko oprocentowane. Obecnie dla obligacji rocznych wysokość oprocentowania to zaledwie 5,25% w skali jednego roku.

Lokaty bankowe – obecnie najpopularniejsze spośród wszystkich produktów inwestycyjnych. Charakteryzują się pewnością i gwarancją otrzymania zysku. Są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Średnie oprocentowanie rocznych depozytów to około 5,4%. Najlepsze lokaty znajdziecie Państwo na stronie lokaty ranking.

Fundusze inwestycyjne – ich popularność regularnie wzrasta od końca kryzysu finansowego. Umożliwiają osiągnięcie pokaźnych zysków w sytuacjach dobre koniunktury na światowych rynkach. Charakteryzują się ogromną różnorodnością. Klient ma możliwość wyboru papierów inwestycyjnych spośród kilkuset możliwości.

Konta oszczędnościowe – bardzo bezpieczne i wygodne produkty bankowe. Zakładając konto oszczędnościowe nie musimy tracić kontroli nad swoimi pieniędzmi. Są one bowiem cały czas do naszej dyspozycji. Skutkuje to oczywiście niższym oprocentowaniem niż na przykład w przypadku lokat bankowych. Aktualne średnie oprocentowanie tych depozytów to 4,75% w skali roku.

Polisolokaty – inaczej nazywane polisami lokacyjnymi. Połączenie cech zwykłej terminowej lokaty z polisą ubezpieczeniową.

Rachunki maklerskie – są to rachunki zakładane w domach maklerskich w celu uczestnictwa w transakcjach na rynku kapitałowym. Umożliwia zakup i sprzedaż akcji notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Najbardziej ryzykowny sposób inwestycji, umożliwia odniesienie ogromnych zysków, istnieje jednak również niebezpieczeństwo utraty większości środków.