PPC (Pey Per Click) w kampaniach linków sponsorowanych.

Jedną z głównych przesłanek przyczyniających się do upowszechnienia linków sponsorowanych jako formy reklamy internetowej, stał się niezwykle przejrzysty sposób rozliczeń pomiędzy zleceniodawcą a wydawcą, czyli systemem emitującym linki sponsorowane. W najpopularniejszym systemie zakupu linków reklamowych ? Google AdWords, koszt emisji reklamy rozliczany jest nie na podstawie liczby wyświetleń reklamy, lecz na podstawie liczby kliknięć w taką reklamę, które to kliknięcia automatycznie przekierowują użytkownika na określoną stronę internetową, zdefiniowaną przez zleceniodawcę ? twórcę reklamy. Taki model rozliczeń nazywamy właśnie systemem PPC lub CPC (Cost Per Click). Rozwiązanie tego typu pozwala na zwiększenie efektywności i skuteczności reklamy ? w reklamy klikają przede wszystkim osoby zainteresowane określoną tematyką, a zatem na reklamowaną stronę trafiają wyłącznie potencjalni klienci, reszta zależy od konkretnej oferty prezentowanej na stronie ? czy zdoła ona zachęcić użytkownika do wykonania określonej akcji, zakupu towaru czy też zamówienia usługi. Wycena pojedynczego kosztu kliknięcia w reklamę, wyliczana jest na podstawie popularności danego słowa kluczowego, do którego taka reklama została przypisana. Linki sponsorowane zawsze opisywane są przez zdefiniowane wcześniej słowa, po wpisaniu takich słów w wyszukiwarkę przez dowolnego użytkownika, na szczycie listy wyszukiwani wyświetla się nasza reklama. Zwykle im słowo kluczowe jest bardziej popularne, tym większy będzie koszt kliknięcia. Z tego też względu, jeszcze na etapie przygotowywania kampanii reklamowej w wyszukiwarce, dobrze jest wybrać słowa i frazy bardziej szczegółowe. To nie tylko obniży koszty, ale także wpłynie na zwiększenie efektywności reklamy. Efektywność oznacza w tym przypadku stosunek kosztu reklamy do zysku przynoszonego przez promowaną stronę.