Podczas burzy śnieżnej nie występują pioruny – dlaczego?

Jak wszyscy dobrze wiemy podczas srogich zim powstają burze śnieżne, ale w ich trakcie nie powstają pioruny, dlaczego? Otóż przyczyną braku tego zjawiska (piorunów) jest zbyt niska temperatura. W leci dolne warstwy atmosfery są nagrzane, w dodatku występuje w nich wilgotne powietrze, które unosi się ku górze.  Cząsteczki wody oraz kryształki lodu w chmurach ocierają się o siebie, ładując się elektrycznie; kiedy następuje wyładowanie elektrostatyczne widzimy błyskawicę oraz słyszymy grzmot.

 

Podczas zimy jednak powietrze nie nagrzewa się do temperatury, która wywołałyby tę reakcję – powietrze jest zimne i suche – dlatego cyrkulacja jest ograniczona i nie dochodzi do wspomnianych wcześniej wyładowań.