Alzheimer – droga w stronę pustki

Choroba Alzheimera to degeneracyjne schorzenie układu nerwowego, które może wystąpić na skutek wielu różnorodnych czynników. Chociaż obecnie choroba ta wciąż jest nieuleczalna, to mimo to, na rynku farmaceutycznym pojawiają się coraz to nowe leki, które pozwalają na złagodzenie objawów towarzyszących temu schorzeniu.

Jeszcze przed XX wiekiem choroba ta była praktycznie nikomu nieznana. Badania nad nią zostały zainicjowane przez Aloisa Alzheimera, niemieckiego psychiatrę i neuropatologa. To właśnie on jako pierwszy opisał to schorzenie, zajmując się badaniem zwyrodnieniowych komórek nerwowych.

Diagnostyka i leczenie

Choroba Alzheimera w początkowym jej stadium jest trudna do rozpoznania, w dużej mierze dlatego, że objawy Alzheimera mylimy z objawami „naturalnymi” dla procesu starzenia się. Postawienie diagnozy poprzedzone jest najczęściej rozmaitymi badaniami – między innymi testami fizykalnymi oraz testami oceniającymi zdolności intelektualne. Konieczne jest także przeprowadzenie kompleksowych badań laboratoryjnych, a niekiedy lekarz specjalista zleca także rezonans magnetyczny bądź tomografię komputerową. Choroba Alzheimera to schorzenie, na które niestety wciąż nie ma lekarstw.

Istnieją tylko i wyłącznie specyfiki, które w znacznym stopniu mogą łagodzić objawy oraz wydłużać życie chorego. Wciąż natomiast trwają badania nad środkiem, który będzie mógł poprawić jakość życia osób, u których zdiagnozowano chorobę Alzheimera.

Geny i związek z Alzheimerem

Jeszcze do niedawna o chorobie Alzheimera wiedzieliśmy naprawdę niewiele, natomiast dzisiaj można pokusić się o twierdzenie, że choroba ta jest coraz poważniejszym problemem społecznym.

Jak sądzą lekarze specjaliści, nie tylko brak sportu, ćwiczeń umysłowych czy niewłaściwa dieta prowadzą do jej rozwoju. Schorzenie to ma bowiem istotny związek z genami. Lista genów, które znacząco zwiększają ryzyko zachorowania na otępienie starcze jest coraz dłuższa. Sądzi się nawet, że ta podstępna choroba jest powodowana aż w osiemdziesięciu procentach właśnie przez geny. Być może w przyszłości zostanie opracowana skuteczna terapia genowa, dzięki której będzie można ją wykrywać, a następnie zwalczać znacznie wcześniej.