Dlaczego brano kredyty denominowane we frankach?

Kredyty denominowane we frankach szwajcarskich były popularne w Polsce pod koniec lat 90. i kilka lat po 2000 r. Miały zapewniać lepsze warunki umowy, niższe raty kredytu, a także podnosić standard życia na długie lata. Niestety zamiast tego pozostało rozczarowanie. Jakie były powody brania kredytów we frankach szwajcarskich? Czy obietnice składane przez przedstawicieli miały pokrycie w rzeczywistości?

Kredyt denominowany – co to znaczy?

Kredyt denominowany to kredyt w polskiej walucie, który w umowie kredytu określa się w walucie obcej. Po przeliczeniu na walutę obcą uznaje się, że jest to równowartość kwoty kredytu w złotówkach. Kredyty denominowane najczęściej spotyka się w umowach kredytów hipotecznych w obcej walucie, a szczególnie kredytów we frankach szwajcarskich.

Kredyty denominowane we frankach szwajcarskich

Aby zachować prawidłową konstrukcję umowy kredytu denominowanego, ważne jest, aby umowa wskazywała na konkretne wartości kursów walut. Dzięki temu łatwo obliczyć saldo kredytu, a także raty kapitałowo-odsetkowe. Decydując się na kredyt denominowany, trzeba pamiętać, że kursy walut są zmienne, a brak precyzyjnego określenia kursu przeliczeniowego może doprowadzić do wypłaty innej niż wnioskowana. Kredyty denominowane wypłaca się kredytobiorcy w polskich złotych po kursie waluty z dnia uruchomienia. Sprawia to, że wypłacona kwota może być niższa lub wyższa niż ta, o którą wnioskowano.

kredyt chf monety

Dlaczego brano kredyty denominowane we Frankach?

Kredyty we frankach szwajcarskich były udzielane w latach 90. XX wieku i kilka lat po 2000 roku. Kredyty denominowane w CHR Polacy brali głównie z kilku powodów:

  • niższe oprocentowanie kredytów niż w polskiej walucie,
  • mniejsze odsetki i niższe raty kredytu,
  • niskie i stabilne stopy procentowe w Szwajcarii, 
  • większa zdolność kredytowa,
  • polecenia pracowników banków.

Co obiecano Frankowiczom?

Małe odsetki gwarantowały kredytobiorcom niską ratę, dzięki czemu kredyty denominowane były bardziej dostępne i atrakcyjne niż kredyty w polskich złotych. Co więcej, wielu Frankowiczów utrzymuje, że czuło się namawianych do kredytu we frankach. Lepsze warunki, pewność przedstawicieli banków i wzrost zainteresowania zaciąganiem zobowiązania w obcej walucie w opinii publicznej, to czynniki, które spowodowały, że na zadłużenie się we frankach szwajcarskich zdecydowało się wielu Polaków.

Kredytodawcy cieszyli się z zainteresowania kredytami w CHF, licząc na spore korzyści finansowe, wynikające z zysku na spreadzie walutowym.

Kredyt w obcej walucie – ryzyko

Mimo wszystkich obiecanych plusów kredytu zaciągniętego we frankach szwajcarskich, kredyt w obcej walucie ma kilka poważnych wad. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że suma kredytów walutowych jest określona w innej walucie niż polska. To sprawia, że na pierwszy rzut oka wydają się być bardziej korzystne. Jakie są ryzyka kredytu denominowanego w obcej walucie?

  • dodatkowe (ukryte) koszty,
  • zmienność kursów walut,
  • brak stabilności,
  • zmiany stopy procentowej,
  • możliwa zmiana ceny zabezpieczenia.

Co więcej, kredyty denominowane we frankach szwajcarskich są bardziej ryzykowne niż kredyty w polskich złotych, ponieważ w przypadku kredytu walutowego ryzyka mogą się skumulować. 

Czym są klauzule abuzywne?

Klauzule abuzywne to niedozwolone klauzule w umowach. Nie są uzgodnione indywidualnie, ale mają wpływ na wygląd umowy. Co więcej, klauzule abuzywne określają prawa i obowiązki, co sprawia, że w rażący sposób narażają, np. kredytobiorców, na utratę interesów rozumianych zgodnie z art. 385  § 1 Kodeksu cywilnego. Klauzule abuzywne są sprzeczne z dobrymi obyczajami. Mimo to znalazły się w wielu umowach Frankowiczów. 

Obecnie Frankowicze zmagają się w wieloma problemami, a w walce z bankami nie otrzymują żadnego wsparcia od państwa. Posiadasz kredyt denominowany we frankach szwajcarskich? Kancelaria specjalizująca się w pomocy Frankowiczom pomoże Ci wygrać z bankiem i odzyskać utracone pieniądze.

Category:

Share: