Jakie są różnice pomiędzy detoksem alkoholowym, a leczeniem uzależnienia od alkoholu?

Uzależnienie od alkoholu to podstępna choroba, której leczenie wymaga radzenia sobie z wieloma trudnościami. Jej pokonanie jest jednak możliwe, pod warunkiem, że uzależniona osoba wyraża gotowość do podjęcia odpowiednich kroków. Należą do nich detoks alkoholowy i leczenie uzależnienia od alkoholu w profesjonalnym ośrodku terapeutycznym. 

Detoks alkoholowy a leczenie uzależnienia od alkoholu 

Detoks alkoholowy i leczenie uzależnienia od alkoholu nie są, wbrew powszechnej opinii, pojęciami tożsamymi. Czym charakteryzuje się każde z nich? 

 1. Detoks alkoholowy

Detoks alkoholowy polega na usunięciu z organizmu człowieka szkodliwych substancji, które dostały się do niego w wyniku spożywania napojów wyskokowych. W jego trakcie osoba uzależniona zaprzestaje picia alkoholu i zachowuje abstynencję. Detoks pozwala przywrócić równowagę metaboliczną, nim to jednak nastąpi, osoba uzależniona może doświadczać objawów zespołu abstynencyjnego, takich jak między innymi: 

 • bóle głowy, 
 • nudności i wymioty, 
 • drżenie dłoni i innych części ciała, 
 • wzrost ciśnienia tętniczego krwi, 
 • kołatanie serca,
 • nadwrażliwość na światło i dźwięki, 
 • bezsenność,
 • osłabienie, 
 • rozdrażnienie. 

W celu łagodzenia tych objawów, lekarze czuwający nad przebiegiem detoksu alkoholowego podają osobom uzależnionym odpowiednie dawki leków przeciwbólowych, uspokajających i nasennych. Dzięki właściwej farmakologii i opiece medycznej można uniknąć delirium tremens, zwanego również majaczeniem drżennym, czyli stanu prowadzącego do zaburzeń świadomości, halucynacji, urojeń oraz psychozy, i stanowiącego poważne zagrożenie dla życia alkoholika. 

 1. Leczenie uzależnienia od alkoholu 

Leczenie uzależnienia od alkoholu to ogół procesów służących pokonaniu choroby. Jego częścią składową jest również detoks, stanowiący pierwszy etap walki z nałogiem. Poza odtruciem alkoholowym w ramach leczenia uzależnienia wykorzystywane są również takie metody, jak: 

 • psychoterapia, w obrębie której wyróżnia się terapię indywidualną i grupową, 
 • farmakoterapia, stosowana najczęściej jako forma wsparcia w trakcie detoksu, 
 • wykłady i warsztaty, 
 • aktywność fizyczna. 

Formą leczenia jest także uczestnictwo w spotkaniach grup wsparcia, na przykład mityngach Anonimowych Alkoholików. 

Zalety i wady detoksu alkoholowego 

Detoks alkoholowy ma zarówno zalety, jak i wady. 

 1. Zalety detoksu alkoholowego 

Detoks alkoholowy umożliwia przerwanie ciągu alkoholowego i oczyszczenie organizmu z pozostałości etanolu. Pełni rolę motywacyjną – zachęca osobę uzależnioną do dokonania zmian w swoim życiu. Właściwie przeprowadzony pozwala osiągnąć łagodną tranzycję między stanem upojenia a trzeźwością. Stanowi pierwszy etap leczenia choroby alkoholowej. 

 1. Wady detoksu alkoholowego 

Sam detoks alkoholowy nie wystarcza, by całkowicie pokonać uzależnienie. Stanowi wyłącznie fundament dla dalszego leczenia choroby alkoholowej. 

Zalety i wady leczenia uzależnienia od alkoholu 

W wypadku leczenia uzależnienia od alkoholu znacznie łatwiej wskazać zalety niż wady. 

 1. Zalety leczenia uzależnienia od alkoholu 

Leczenie odwykowe stanowi najbardziej skuteczną metodę terapii uzależnienia od alkoholu. Dzięki wsparciu odpowiednio wykształconych i wykwalifikowanych lekarzy oraz terapeutów pacjent może nie tylko pokonać uzależnienie fizyczne, lecz także poradzić sobie z problemami leżącymi u podstaw uzależnienia psychicznego. Leczenie odwykowe pozwala zrozumieć mechanizmy rządzące nałogiem i uwolnić się od ich wpływu. Uczy ponadto funkcjonowania bez alkoholu i zwalczania pokusy sięgnięcia po kieliszek. Podjęcie leczenia alkoholizmu pozwala również naprawić nadszarpnięte relacje z bliskimi. 

 1. Wady leczenia uzależnienia od alkoholu 

Leczenie uzależnienia od alkoholu w ośrodkach terapii uzależnień to najskuteczniejszy sposób na wygranie walki z nałogiem, zalety tego rozwiązania zdecydowanie przewyższają więc ewentualne wady. Leczenie tego typu jest długotrwałe i wymaga od pacjenta wielu wyrzeczeń, jest to jednak jedyny sposób na pokonanie choroby alkoholowej. Mankamentem odwyku jest konieczność pozostawania w kontrolowanym środowisku na czas trwania terapii. Za wadę tego rozwiązania można uznać też koszt pobytu w ośrodku terapeutycznym. 

Jakie mogą być skutki uboczne braku leczenia po detoksie?

Głównym skutkiem ubocznym braku leczenia po detoksie jest powrót do nałogu. Osoba uzależniona, która dokonała odtrucia, lecz nie podjęła dalszej terapii, czuje się zazwyczaj zagubiona i nie wie, jak radzić sobie w nowej rzeczywistości i stawiać czoła problemom na trzeźwo. W efekcie ponownie sięga po alkohol, który stanowi jedyny stały, niezmienny punkt w jej życiu. By nie dopuścić do powrotu do nałogu, warto poddać się detoksykacji alkoholowej we Wrocławiu i kontynuować leczenie uzależnienia w ośrodku „Przebudzenie”. 

Category:

Share: