Dlaczego warto podjąć wysiłek, by zmniejszyć ślad węglowy?

Odpowiedzialność środowiskowa to kwestia, do której warto przywiązać wagę w każdym aspekcie swojego życia. Wpływ na otaczające środowisko mają nie tylko największe przedsiębiorstwa w przemyśle energetycznym i paliwowym, ale także mniejsze firmy i organizacje, a nawet pojedyncze osoby korzystające na co dzień z produktów, technologii i udogodnień generujących pewien ślad węglowy. Dlaczego warto podjąć wysiłek, by zmniejszyć własny ślad węglowy i dlaczego ma to tak kluczowe znaczenie dla współczesnych firm?

Dlaczego dbanie o generowanie jak najmniejszego śladu węglowego jest obecnie tak ważne?

Ochrona środowiska nie powinna być traktowana jako modne działanie, które jako firma angażujemy się wyłącznie dla poprawy własnego wizerunku w oczach konsumentów i wśród konkurencji. Choć poprawa śladu węglowego produktu i całego przedsiębiorstwa może zdecydowanie wpłynąć na sposób postrzegania organizacji przez klientów, konsumentów i rynek, podstawowym celem ograniczania śladu węglowego i podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony środowiska powinna być chęć budowania świadomości społecznej oraz redukcji negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko, w którym żyje każdy z nas.

To od działań jednostek i pojedynczych organizacji zależy, w szerszej skali, jakość życia jaką sobie zapewniamy.

Obniżenie generowania śladu węglowego jest pozornie jednym z najprostszych działań pro-środowiskowych, jakie możemy wdrożyć w życiu prywatnym oraz jako przedsiębiorstwo. Działania nie wymagają zwykle drastycznych zmian i innowacji, a jedynie inwestycję w te obszary życia, produkcji czy działalności, których właściwe wykorzystanie będzie miało dla śladu węglowego największe znaczenie. Przedsiębiorstwa, które decydują się na redukcję śladu węglowego przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, energooszczędnych artykułów czy nowoczesnych technologii odczuwają różnicę także w wydajności swoich działań – bez względu na to czy zajmują się produkcją czy usługami, swoimi działaniami mogą redukować ślad węglowy i dawać pozytywny przykład możliwości redukcji negatywnego wpływu na środowisko.

Działania, jakie warto wdrożyć aby zmniejszyć generowany ślad węglowy

Podchodząc do kwestii śladu węglowego i jego ograniczania w obrębie przedsiębiorstwa warto na początek postawić sobie zdanie wdrażania drobnych, stopniowych zmian.

Dobrym punktem startowym będzie oczywiście wyliczenie śladu węglowego przedsiębiorstwa, a dopiero na jego podstawie opracowywanie dalszych działań w zakresie minimalizacji negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko.

Do działań, jakie można wdrożyć dla obniżenia generowanego śladu węglowego zaliczymy m.in.

  • lepsze zarządzanie transportem,
  • odpowiedzialne gospodarowanie odpadami,
  • świadomy wybór produktów, z których korzystają pracownicy firmy,
  • wdrożenie odpowiedniej polityki ograniczenia odpadów i less waste w przedsiębiorstwie,
  • ograniczenie marnowania surowców w produkcji i wiele innych.

Świetnym pomysłem jest także przejście na odnawialne źródła energii i energooszczędne procesy technologiczne. Te ostatnie mogą wymagać jednak większych inwestycji, więc powinny zostać odpowiednio przemyślane i przygotowane.

Redukcja śladu węglowego

Starając się o obniżenie śladu węglowego przedsiębiorstwa warto przemyśleć też uczestnictwo w dedykowanych szkoleniach dla firm przygotowywanych przez Bureau Veritas. Podczas szkoleń tematycznych przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się jak dokładnie wyliczać ślad węglowy organizacji, produktu i usługi, w jaki sposób przygotować się do współpracy z zewnętrznymi konsultantami doradzającymi w kwestiach wdrażania zmian i innowacji, a także jak budować wizerunek firmy odpowiedzialnej środowiskowo na podstawie wdrażanych zmian, udoskonaleń i minimalizacji śladu węglowego.

Podczas szkoleń poruszane są tematy korzyści wynikających z obliczania śladu węglowego, metodyki wyliczeń, najlepszych praktyk zarządzania emisją gazów cieplarnianych, neutralizacji emisji, raportowania kwestii klimatycznych i wielu innych. Tak kompleksowe przygotowanie się do tematu gwarantuje uzyskanie najlepszych rezultatów i daje szansę na wdrożenie kluczowych zmian w organizacji z dużym sukcesem.

Korzyści ze zmniejszenia śladu węglowego firmy

Obliczenie i dążenie do obniżenia śladu węglowego wpływa pozytywnie na firmy w wielu obszarach ich działalności. Obecnie jest to nie tylko wymóg rynkowy (szczególnie w transakcjach międzynarodowych), ale także jeden z elementów polityki budowania odpowiedzialnego wizerunku firmy. Przez skupienie się na działaniach pro-ekologicznych firma może przygotować się lepiej na wdrażane globalnie standardy i ograniczenia dla generowanego śladu węglowego, poprawić swoją konkurencyjność na rynku oraz zmotywować swoje otoczenie i najbliższą konkurencję do podejmowania bardziej świadomych i odpowiedzialnych decyzji biznesowych.

Category:

Share: