Jak zdalny monitoring wizyjny wpływa na sposób pracy?

W dzisiejszej dobie rozwoju cyfryzacji i elektroniki powstało wiele możliwości w zakresie rejestracji obrazu i monitorowania pewnych procesów. Obecnie wielu pracodawców coraz częściej chciałoby wiedzieć, co dzieje się na terenie ich zakładu pracy. Decydują się wówczas na montaż monitoringu wizyjnego, który wpływa na sposób pracy oraz zarządzania w danym przedsiębiorstwie. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, z jakimi wyzwaniami wiąże się wprowadzanie tego rodzaju rozwiązań, zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem.

Wpływ zdalnego monitoringu wizyjnego na zmiany w sposobie pracy i zarządzania

Montaż zdalnego monitoringu wizyjnego niesie za sobą wiele zmian, które obejmują mnóstwo następujących aspektów związanych ze sposobem pracy oraz zarządzania w firmie:

 1. Zapobieganie nadużyciom-Zdalny monitoring wizyjny sprawia, że pracownicy są bardziej świadomi, że ich działania są rejestrowane. Zniechęca to do nieuczciwego postępowania, takiego jak kradzieże, oszustwa lub łamanie przepisów. 
 2. Udoskonalanie procesów- Dzięki zastosowaniu zdalnego monitoringu wizyjnego możliwa jest nie tylko kontrola efektywności pracownika, lecz również analiza pracy, aby móc identyfikować obszary wymagające ulepszania i zmian. Poprzez obserwację pracowników i procesów można przeprowadzać skuteczną optymalizację procesów pracy, identyfikować niedociągnięcia i poprawiać efektywność operacyjną.
 3. Poprawa bezpieczeństwa- Dzięki zdalnemu monitoringowi wizyjnemu następuje zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród pracowników. Sprawia to, że czują się oni pewniej, co może prowadzić do większej produktywności i mniejszego ryzyka kradzieży, wandalizmu lub agresji.
 4. Rozwiązywanie konfliktów. W przypadku pojawienia się konfliktów w miejscu pracy zdalny monitoring wizyjny może okazać się bardzo przydatnym narzędziem w ich rozwiązywaniu Jeśli dojdzie do sporu lub incydentu, nagrania z kamer mogą dostarczyć obiektywnych dowodów i pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia.
 5. Nadzór nad pracownikami- Zdalny monitoring wizyjny umożliwia kadrze zarządzającej skuteczne monitorowanie pracy pracowników. Pozwala to na lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi, identyfikowanie obszarów wymagających poprawy, ocenę wydajności i dostosowanie planów pracy.

Należy jednak pamiętać, że stosowanie monitoringu wizyjnego nie powinno odbywać się na zasadzie dowolności, lecz zgodnie z przepisami prawnymi i zasadami ochrony prywatności.

Najważniejsze wyzwania związanie z wprowadzaniem zdalnego monitoringu wizyjnego do zakładu pracy

Wprowadzenie zdalnego monitoringu wizyjnego do zakładu pracy wymaga pogodzenia ze sobą kilku, kluczowych aspektów, z których każdy jest tak samo ważny. Polega ono na zrównoważeniu pomiędzy ochroną prywatności pracowników, ich bezpieczeństwem i skutecznością monitorowania. Najważniejsze wyzwania związane z wprowadzeniem zdalnego monitoringu wizyjnego dotyczą:

 • zapewnienia odpowiedniej technologii i infrastruktury,
 • zapewnienia odpowiedniego poziomu prywatności pracowników,
 • zapewnienia bezpieczeństwa danych i odpowiedniego ich zarządzania,
 • akceptacji nowych rozwiązań przez pracowników.

Konieczne jest przy tym przeprowadzenie odpowiednich analiz i konsultacji, aby upewnić się, że wdrażane rozwiązanie jest odpowiednie i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Sposoby na dostosowanie organizacji i procesów pracy dotyczących montażu monitoringu wizyjnego

Pracodawca, który decyduje się na montaż zdalnego monitoringu wizyjnego, powinien przedsięwziąć następujące kroki umożliwiające sprawne przeorganizowanie niektórych procesów pracy i dostosowanie ich do nowych realiów:

 1. Zapewnienie odpowiedniej ilości kamer, systemów rejestracji, łączności internetowej oraz narzędzi do przesyłania i przechowywania danych. Kamer nie należy instalować w pomieszczeniach sanitarnych, stołówkach, szatniach, palarniach i pomieszczeniach stanowiących miejsce obrad związków zawodowych.
 2. Odpowiednia ochrona danych zarejestrowanych na nagraniach video. Aby zapewnić skuteczną ochronę danych osobowych, konieczne jest uwzględnienie w tym procesie odpowiednich przepisów prawnych i polityk ochrony prywatności. Odbywa się to głównie poprzez nagrywanie tylko i wyłącznie obrazu (bez dźwięku), zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń, takich jak szyfrowanie danych, dostęp do nich tylko dla osób posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, prowadzenie ewidencji takich upoważnień oraz zapewnienie bezpiecznego przechowywania danych.
 3. Edukowanie pracowników na temat celów i korzyści zdalnego monitoringu wizyjnego.
 4. Akceptacja i zaangażowanie pracowników. Nie później niż 2 tygodnie przed montażem monitoringu pracownicy muszą zostać o tym fakcie poinformowani, natomiast miejsca, w których będą zamontowane kamery, powinny zostać oznaczone. 
 5. Efektywne zarządzanie danymi. Wprowadzenie zdalnego monitoringu wizyjnego wymaga zapewnienia odpowiednich zasobów i systemów do przechowywania, indeksowania i wyszukiwania danych w celu umożliwienia efektywnego monitorowania i wykorzystania zgromadzonych informacji.
 6. Dokonanie zmian w regulaminie pracy danej jednostki. Kwestie związane z monitoringiem powinny zostać uwzględnione w regulaminie pracy, układzie zbiorowym pracy lub w obwieszczeniu, jeżeli brak jest tych dwóch dokumentów.

Jak z powyższego wynika, montaż zdalnego monitoringu wizyjnego może okazać się, w obliczu konieczności spełnienia pewnych norm i dostosowania na nowo organizacji pracy, nie lada wyzwaniem. Jeżeli jednak podejdziemy do tego z głową i dołożymy wszelkich starań celem usystematyzowania pewnych procesów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przechowywanych danych oraz zapewnienia pracownikom ochrony prywatności, monitoring wizyjny może okazać się przydatnym narzędziem przynoszącym realne korzyści zarówno pracodawcy, jak i pracownikom.

Category:

Share: