Na czym polega norma ISO 9001?

Obecnie każda większa firma potrzebuje Systemu Zażądania jakością. Jednym z najpopularniejszych i najbardziej cenionym systemem jest ISO 9001.

Posiadanie tego certyfikatu znacznie zwiększa prestiż firmy, co skutkuje wygranymi przetargami i nowymi umowami. Czym jest ISO 9001 i jak zdobyć jego certyfikat?

Czym jest norma ISO 9001

Norma ISO 9001 to zbiór wymagań, jakie powinien spełniać System Zarządzania Jakości w firmie. Samo jego posiadanie jest wyznacznikiem prestiżu danej organizacji, dba również o odpowiednią jakość oferowanych produktów lub usług. 

System Zarządzania Jakością ISO 9001 pomaga w osiągnięciu wydajności operacyjnej, ciągłego doskonalenia organizacji, ograniczenia kosztów, zdobycia przewagi konkurencją i poprawę wizerunku firmy. 

Sam system można potraktować jako bardzo skuteczne narzędzie ulepszania firmy, które sprawdzi w organizacjach każdej wielkości. Może być wprowadzane w sektorach produkcyjnych, jak i usługowych. Zapewnia ciągły, regularny rozwój marki, w taki sposób, aby dopasowała się do wymagań rynku.

ISO 9001, a System Zarządzania Jakością

ISO 9001, a System Zarządzania Jakością, to dwa zupełnie inne podmioty, które są od siebie zależne. System, aby poprawnie działał i przynosił korzyści firmie, musi być oparty na jakichś zasadach.

Te reguły wyznacza norma ISO 9001. Jest ona obecnie najpopularniejsza i najlepiej się sprawdza.

W celu spełnienia jej przez System Zarządzania Jakością należy uzyskać specjalny certyfikat to potwierdzający. Jest on gwarancją prestiżu i dobrych usług firmy.

W jaki sposób można zdobyć certyfikat ISO 9001

W celu uzyskania prestiżowego certyfikatu ISO 9001 trzeba spełnić szereg reguł, do których zaleca się stopniowo przygotować w firmie.

Etapy, które należy wprowadzić do swojej organizacji, prezentują się następująco:

Etap 1 – Przygotowanie i plan

Pierwszy krok, to sama decyzja o chęci certyfikacji swojego Systemu Zarządzania. Jak najwcześniej trzeba określić:

 • Korzyści, jakie certyfikat przyniesie marce,
 • Należy wyznaczyć osobę, która będzie kierowała całym projektem ISO 9001,
 • Warto przeprowadzić szkolenia i doinformowanie pracowników na temat reguł i norm ISO 9001,
 • Istotne jest sporządzenie pierwotnego planu projektu.

Etap 2 – Potrzebne dokumenty

Przez wielu ten krok jest uznawany za najtrudniejszy przy wdrażaniu ISO 9001. Wynika to z faktu, że przedstawione dokumenty muszą spełniać wszystkie normy techniczne, a dodatkowo dokumentacja musi być spersonalizowana dokładnie pod firmę i zakres jej usług. 

Lista wymaganych dokumentów prezentuje się następująco:

 • Polityka jakości,
 • Procedury,
 • Zakres systemu zarządzania jakością,
 • Mapa procesów,
 • Cele dotyczące jakości,
 • Instrukcja pracy,
 • Formularze.

Sprawa formalności może wydawać się skomplikowana, ale jak pokazuje spółka Dolpap, można sobie z tym świetnie poradzić.

Etap 3 – Wdrożenie systemu ISO 9001

Po załatwieniu formalności nadszedł czas na praktyczne wdrożenie systemu do firmy. W tym celu należy wprowadzić wszystkie wymagania ISO 9001, które zostały zawarte w dokumentacji. 

Należy poinformować wszystkich pracowników o nadchodzących zmianach i dostosować ich sposób pracy do opisanych w papierach norm. Podczas informowania zatrudnionych trzeba przekazać informacje o stawianych przed nimi wymaganiami i ewentualnymi korzyściami.

Etap 4 – Audyt Wewnętrzny

Wewnętrzne audyty to inspekcje, w których firma ocenia się pod kątem przestrzegania wszystkich wymagań ISO 9001. Kontrole nie są przeprowadzane tylko w czasie procesu wdrażania systemu, ale muszą być regularnie ponawiane, już po rozpoczęciu działania. 

Audyt musi być przeprowadzany przez jednego lub więcej pracowników, którzy zostali przeszkoleni w kwestii ISO 9001. Odnotowują oni ewentualne niezgodności w systemie i zdają raport zarządowi firmy.

Etap 5 – Uzyskanie certyfikatu

W celu uzyskania certyfikatu będzie konieczna wizyta niezależnego audytora ISO 9001 innej firmy takiej jak np. PCC-CERT i przeprowadzenie przez niego audytu na miejscu. W tym celu należy wybrać jednostkę certyfikującą, odpowiednią dla rodzaju firmy. 

Przy wyborze warto zwrócić uwagę na:

 • Czy ma doświadczenie w Twojej branży,
 • W jakich firmach już certyfikowała,
 • Czy posiada akredytację krajowej jednostki akredytującej PCA?

Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 to skomplikowany proces, który wymaga czasu i ciężkiej pracy. Jednak patrząc na benefity przysługujące jego posiadaczom, to ten trud, jest jak najbardziej opłacalny.

Category:

Share: