Najczęstsze błędy przy wdrażaniu i stosowaniu standardu ISO 37001

Działania antykorupcyjne to bardzo ważna kwestia w kontekście prowadzenia własnej działalności. Warto więc zadbać o to, aby zniwelować wszelkie elementy, które mogą sprzyjać tego typu problemom, poprzez prowadzenie firmy zgodnie ze standardem ISO 37001, który zawiera wytyczne dotyczące tej kwestii. 

Czym jest standard ISO 37001?

Standard ISO 37001 to międzynarodowy standard dotyczący systemów zarządzania przeciwdziałaniem korupcji. Określa wymagania dotyczące projektowania, implementacji, utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania przeciwdziałaniu korupcji, co pozwala na zwiększenie skuteczności działań przeciwdziałających korupcji oraz zwiększa zaufanie do organizacji. Standard ISO 37001 składa się z kilku części, w tym:

 • wymagań dotyczących polityki antykorupcyjnej,
 • wymagań dotyczących odpowiedzialności i kompetencji kierownictwa,
 • wymagań dotyczących identyfikacji i oceny ryzyka korupcyjnego,
 • wymagań dotyczących implementacji i utrzymywania systemu zarządzania przeciwdziałaniem korupcji,
 • wymagań dotyczących monitorowania i audytu systemu zarządzania przeciwdziałaniem korupcji.

Decydując się na wdrożenie tego standardu we własnej firmie, można liczyć na wiele korzyści. Podstawą jest oczywiście zwiększenie skuteczności zapobiegania i rozwiązywania incydentów korupcyjnych, poprawa efektywności zarządzania firmą oraz jej reputacji i wiele więcej. Warto więc rozważyć wdrożenie tego standardu i prowadzenie działalności zgodnie z jego wymaganiami. 

Jakich przedsiębiorstw dotyczy standard ISO 37001?

Standard ISO 37001 dotyczy wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, bez względu na ich rozmiar, branżę czy formę prawną. Może on być stosowany przez przedsiębiorstwa, korporacje, państwowe organizacje, non-profit, małe i średnie przedsiębiorstwa, a nawet przez jednoosobowe działalności gospodarcze. 

Standard ISO 37001 jest skierowany do każdej organizacji, która chce zwiększyć swoją odporność na korupcję i zaufanie do swojej organizacji. Organizacje, które zdecydują się na wdrożenie systemu zarządzania przeciwdziałaniem korupcji zgodnie z normą ISO 37001, mogą uzyskać certyfikat potwierdzający, że spełniają wszelkie wymagania tej normy. Posiadanie go przynosi wiele korzyści, a w szczególnie dla firm działających międzynarodowo, którym zależy na dobrym wizerunku i budowaniu zaufania do danej marki w oczach klientów oraz wspólników. 

Jakie błędy mogą pojawić się przy wdrażaniu i stosowaniu standardu ISO 37001?

Wdrażanie jakiegokolwiek standardu we własnej firmy to nie łatwe zadanie, które wymaga odpowiedniego przygotowania i zaangażowania zarówno samego właściciela danego przedsiębiorstwa jak i wszystkich zatrudnionych w nim pracowników. Nie inaczej jest w przypadku standardu ISO 37001. Decydując się na wdrożenie i późniejsze stosowanie tej normy, trzeba pamiętać o tym, że niewłaściwe przygotowanie i realizowanie jej wymagań, może prowadzić do wystąpienia różnego rodzaju błędów. Przy wdrażaniu i stosowaniu standardu ISO 37001 mogą pojawić się takie błędy jak: 

 • Niedostateczne zrozumienie celów i wymagań standardu przez pracowników i kierownictwo.
 • Brak odpowiedniego zaangażowania ze strony kierownictwa.
 • Niedostateczne zasoby lub brak odpowiedniego personelu do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
 • Brak odpowiedniego systemu kontroli dochodzenia i rozwiązywania incydentów.
 • Nieodpowiednie dostosowanie procedur do specyfiki działalności przedsiębiorstwa.
 • Niedostateczna komunikacja i szkolenie pracowników.
 • Brak ciągłego monitorowania i ulepszania systemu zarządzania antykorupcyjnego.

Jak uniknąć błędów?

Aby uniknąć błędów przy wdrażaniu i stosowaniu standardu ISO 37001, należy przestrzegać następujących zaleceń:

 • Dokładnie zrozumieć cele i wymagania standardu oraz przeprowadzić odpowiednie szkolenie dla pracowników i kierownictwa.
 • Zobowiązać kierownictwo do pełnego zaangażowania w proces wdrożenia, co jest podstawą do osiągnięcia sukcesu w tym zakresie. 
 • Zabezpieczyć odpowiednie zasoby finansowe i personel do przeprowadzenia audytu wewnętrznego. 
 • Stworzyć i ciągle ulepszać system kontroli dochodzenia i rozwiązywania incydentów.
 • Dostosować procedury do specyfiki działalności przedsiębiorstwa i wdrażanego standardu ISO 37001.
 • Przeprowadzić regularne szkolenia dla pracowników oraz prowadzić skuteczną komunikację.
 • Ciągle monitorować i ulepszać system zarządzania antykorupcyjnego, po to, aby stawał się on coraz skuteczniejszy i aby niwelowane były wszelkie niedociągnięcia w tym zakresie.
 • Regularnie przeprowadzać audyty zewnętrzne, aby upewnić się, że standard jest wciąż spełniany
dokumenty

Stosując się do tych wskazówek, można mieć pewność, że unikniemy różnego rodzaju problemów podczas wdrażania i stosowania standardu ISO 37001 we własnej firmie, co jest kluczem do osiągnięcia sukcesu i stworzenia skutecznego Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego.

Category:

Share: