Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii – co warto wiedzieć?

Młodzi Polacy często wybierają pracę poza granicami kraju. Są to zwykle osoby w wieku od 18 do 30 lat. Nieco starsze, między 30 a 40 rokiem życia są mniej skłonne do podejmowania pracy poza ojczyzną.

Najpopularniejszym kierunkiem ich wyjazdu jest Unia Europejska. Kierunkiem najczęściej wybieranym oprócz Niemiec jest Wielka Brytania, Holandia oraz Irlandia. 

Zwrot podatku za pracę w Wielkiej Brytanii

Osoby, podejmujące legalną pracę w Wielkiej Brytanii, mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku, jeśli z ich zarobionych pieniędzy były odprowadzane zaliczki na poczet naliczanego podatku. Pracodawca już od pierwszych miesięcy pracy odprowadza takie zaliczki do urzędu skarbowego. Po przepracowaniu roku podatkowego może się okazać, że kwota odprowadzona przez pracodawcę jest zbyt duża i wtedy można ubiegać się o jej zwrot nawet kilka lat po zatrudnieniu w Wielkiej Brytanii. Najkorzystniej jest jednak rozliczyć się jak najszybciej z urzędem podatkowym.

Warunkiem jest jednak to, że roczny dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku. Najczęściej dotyczy to wszystkich, którzy podjęli legalną pracę na wyspach. Istotną informacją, dla osoby ubiegającej się o zwrot podatku, jest termin roku podatkowego, który trwa od 6 kwietnia bieżącego roku do 5 kwietnia następnego roku. Poza tym należy się liczyć z tym, że w każdym roku zmienia się kwota wolna od podatku. 

Od czego zależy wysokość zwrotu nadpłaconego podatku

Wysokość zwrotu podatku zależy od wielu czynników, między innymi od czasu, jaki pracowaliśmy na wyspach, wysokości całkowitego dochodu. Nie bez znaczenie ma także termin złożenia deklaracji podatkowej i prawidłowość wypełnienia potrzebnych do uzyskania zwrotu dokumentów. Błędy popełniane przy ich wypełnianiu przez pracowników ubiegających się o taki zwrot w znacznym stopniu mogą wpłynąć na obniżenie pozyskanych w ten sposób pieniędzy.

Przy naliczaniu zwrotu bierze się również pod uwagę ulgi podatkowe, a także świadczenia socjalne pobierane przez pracownika, jak również inne koszty pracy. 

Jak obliczyć zwrot nadpłaconego podatku?

Polacy pracujący za granicą zobowiązani są do złożenia deklaracji podatkowej zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju. Pomimo tego można mieć pewność zwrotu podatku za pracę poza granicami Polski. Wyliczenie tej sumy nie jest proste, dlatego warto skorzystać z pomocy firm specjalizujących się w pozyskiwaniu zwrotów z podatków zapłaconych za granicą. Konsultanci zatrudniani przez nie współpracują z tamtejszymi urzędami skarbowymi, przygotowują, wypełniają i składają deklaracje podatkową klienta, odzyskując w ten sposób pieniądze.

Podejmując decyzję o samodzielnym staraniu się o zwrot nadpłaconego podatku warto, dla prawidłowego jego wyliczenia, skorzystać z kalkulatorów, które udostępniają firmy specjalizujące się w rozliczaniu podatku za granicą. Obliczanie tej kwoty za pomocą kalkulatora umożliwi pozyskanie wiarygodnych informacji o ich wysokości, dzięki wpisaniu do nich aktualnych informacji o zasadach ich rozliczania, wysokościach progów podatkowych i pobieranych składkach. Po wybraniu kraju, w którym podjęło się pracę, należy wybrać rok podatkowy oraz informacje bezpośrednio z karty podatkowej, dotyczące wysokości dochodu osiągniętego za granicą, składek i podatków odprowadzonych przez pracodawcę z tytułu świadczenia pracy. Umieszcza się tam również informacje o dochodach uzyskanych w Polsce. W przypadku rozliczania się z małżonkiem także jego dochody. Po pozyskaniu tych danych kalkulator wyliczy kwotę zwrotu.

Firmy specjalizujące się w pozyskiwaniu zwrotów z podatków zapłaconych za granicą udostępniają na swoich stronach internetowych komplet druków niezbędnych przy ubieganiu się o zwrot nadpłaconego podatku. Należy je po wydrukowaniu wypełnić zgodnie z instrukcją. Do wypełnionych dokumentów trzeba dołączyć kopię paszportu ze zdjęciem i podpisem lub obustronną dowodu osobistego, jak również oryginały kart podatkowych od wszystkich pracodawców oraz nie zawsze zasiłków lub dodatków, bądź innych dokumentów, informację o których można znaleźć na pierwszej stronie pobranych formularzy. Wszystkie te dokumenty należy przesłać listem poleconym na adres firmy. 

Starając się o odzyskanie nadpłaconego w Wielkiej Brytanii podatku warto skorzystać z usług profesjonalnych firm, specjalizujących się w pozyskiwaniu zwrotów z podatków zapłaconych za granicą.

Współpraca i wsparcie merytoryczne: Tax-Pol.pl

Category:

Share: